STYLE BANGKOK TELEMATCHING

NEJLEPŠÍ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOST !

ZVEME VŠECHNY NÁKUPČÍ LIFE-STYLU A MÓDY

NA ON-LINE OBCHODNÍ JEDNÁNÍ

STYLE BANGKOK TELEMATCHING – V RÁMCI VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY LIFESTYLE ONLINE (L.O.V.E.)

11. – 14. SRPNA 2020, POŘÁDÁ ODBOR PODPORY MEZINÁRODNÍHO OBCHODU (DITP) THAJSKÉHO MINISTERSTVA OBCHODU

REGISTRACE PRO DOVOZCE: http://www.stylebusinessmatching.com

Pro více informací

+662 – 275 5312, linka 211, 214

stylematching@xcon.co.th

Download Section